KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG BÃO

Đăng lúc: 10:27:54 09/08/2020 (GMT+7)

KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG BÃO

  PGD&ĐT TP SẦM SƠN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH QUẢNG HÙNG               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:..../KH-THQH                                     Quảng Hùng,ngày 01 tháng 8 năm 2020

                          KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO

                                            Năm học: 2019-2020

Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 của trường Tiểu học Quảng Hùng;

Căn cứ Công điện số 6 của ban chỉ huy PCTT&TKCN thành phố Sầm Sơn, hồi 22h00 ngày 31 tháng 7 năm 2020;

Căn cứ Công văn số 392/CV-PGD&ĐT Sầm Sơn, ngày 01 tháng 8  năm 2020 về việc thực hiện phòng chống áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão;

Xét vai trò trách nhiệm và năng lực của cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường

Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

Trường Tiểu học Quảng Hùng xây dựng kế hoạch và phương án phòng chống lụt bão năm học 2019-2020 :

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.

- Chủ động có kế hoạch phòng chống bão nhằm đảm bảo an toàn về tính mạng cho cán bộ giáo viên, học sinh và tài sản của nhà trường.

- Giáo dục ý thức tự giác, chấp hành kỉ luật cho cán bộ giáo viên, học sinh trong toàn trường.

- Giáo dục ý thức phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh. Khắc phục bệnh chủ quan trong phòng chống bão lụt;

- Giảm thiểu đến mức thấp nhất những thiệt hại về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học.

- Phối hợp sự giúp đỡ, trợ sức của chính quyền địa phương, phụ huynh học sinh để thực hiện công tác phòng chống bão lũ được tốt.

II. THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO:

1. Bà  Trần Thị Nga

Phó  Hiệu trưởng

Trưởng ban

2. Bà  Lê Thị Phú

Chi ủy Chi bộ - BCHCĐ

Phó ban

3. Ông  Nguyễn Quang Trung

BT Đoàn,UVBCHCĐ

Ban viên

4. Ông Trần Minh Đạo

Giáo viên

Ban viên

5. Bà  Nguyễn Thị Hà

TKHĐ- CTCTĐ

Ban viên

6. Bà  Đỗ Thị Lành

TTTHC

Ban viên

7. Bà Nguyễn Thị Lý

TPCM

Ban viên

8. Bà  Lê Thu Hương

Kế toán

Ban viên

9. Ông  Lê Vạn Tính

Bảo vệ

Ban viên

 

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM:

1. Trưởng ban:

- Lập kế hoạch phòng chống bão lụt; lên kế hoạch điều động nhân lực cho công tác phòng chống lụt bão chủ động kịp thời toàn bộ các cơn bão trong năm.

- Thường xuyên theo dõi, nắm tình hình an toàn trường học và thông tin về bão lũ trên các phương tiện nghe nhìn, nắm trực tiếp chỉ đạo của ban chỉ đạo phòng chống bão lũ Phòng GD&ĐT, UBND xã để kịp thời Quyết định những vấn đề liên quan đến giáo viên, học sinh, tài sản.

- Phân công trách nhiệm cho từng thành viên trong ban.

- Giám sát việc thực hiện kế hoạch phân công của các thành viên.

- Báo cáo Phòng GD&ĐT những nội dung liên quan đến công tác phòng chống bão lụt.

- Chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản của đơn vị.

2. Phó trưởng ban.

- Trực tiếp chỉ đạo giáo viên về công tác phòng chống bão lũ, an toàn trường học:

+ Kiểm tra thường xuyên mạng lưới điện, an toàn trường học.

+ Chỉ đạo việc bảo vệ sự an toàn tài sản trường học

+ Lập kế hoạch đưa học sinh về khi có bão lũ.

- Cùng trưởng ban bàn bạc thống nhất đưa đến quyết định khi cần thiết.

3. Các uỷ viên

- Trực theo ngày làm việc của giáo viên.

- Các đồng chí phụ trách các phòng chức năng chịu trách nhiệm về sự an toàn các thiết bị ở bên trong khi có mưa bão, cháy nổ.

- Các đồng chí là giáo viên chủ nhiệm, giáo viên, nhân viên toàn trường chịu trách nhiệm hướng dẫn học sinh nhà trường khi có mưa bão xảy ra, thường xuyên liên hệ chặt chẽ với hội phụ huynh các lớp;

- Đồng chí đại diện ban cha mẹ học sinh phải thường xuyên liên hệ với nhà trường để nắm bắt tình hình khi có mưa bão xảy ra, chủ động thông báo cho chi hội các lớp;

- Tất cả phải chịu sự điều động, phân công nhiệm vụ của đồng chí trưởng ban.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ:

1. Công tác chuẩn bị phòng chống đảm bảo an toàn khi có bão:

- Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ: Kìm, dây thép, đinh, búa, áo mưa, đèn pin...

- Yêu cầu:

+ Giằng néo tất cả các cửa sổ, cửa chính các phòng học trong nhà trường (thường xuyên).

+ Dùng bao cát dằng tôn lợp những nơi có nguy cơ tốc mái.

+ Chặt bớt nhánh cây bàng, phượng, cây đa không để gió lay đổ.

+ Bao bọc máy tính, hồ sơ vào ni long, di chuyển đến các phòng an toàn khi cần thiết.

2. Phương án phòng chống khi có sự cố xảy ra:

- Phân công ban phòng chống bão lũ cùng với BGH luôn thường trực 24/24 tại trường khi có bão.

3. Khắc phục hậu quả:

- Chỉ đạo học sinh toàn trường tham gia vệ sinh khuôn viên

- Giải phóng các cành cây, lá đổ.

- Giữ gìn vệ sinh môi trường sau bão lụt.

- Ổn định nhanh về nề nếp học tập cho học sinh sau bão lụt.

4. Tổ chức rút kinh nghiệm.

- Tổ chức rút kinh nghiệm về các nội dung:

+ Chuẩn bị cho công tác phòng chống.

+ Thực hiện phân công.

+ Phối hợp với chính quyền địa phương.

+ Công tác khắc phục sau sự cố.

V. ĐỐI VỚI ĐỊA PHƯƠNG

Nhà trường có trách nhiệm thông báo kịp thời với cán bộ địa phương tình hình triển khai kế hoạch phòng, chống lụt bão năm 2019-2020. Kết hợp cùng BCĐ phòng chống lụt bão của địa phương:

Tuyên truyền rộng rãi trong học sinh và quần chúng nhân dân thông qua hệ thống phát thanh của xã. Xin hỗ trợ nhân lực, kinh phí để phục vụ tốt cho công tác PCLB của nhà trường

Nơi nhận:                                                             KT.HIỆU TRƯỞNG

 -UBND xã Quảng Hùng (để báo cáo)                                         PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 - Phòng GD&ĐT (để báo cáo);

- Ban đại diện CMHS (phối hợp);                                                        Trần Thị Nga

- Triển khai trong đơn vị;

- Lưu HS PCBL.

 

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
15232